به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان ایران در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران با حضور 52 سوارکار منتخب از استان‌های تهران، همدان، البرز، خراسان رضوی و اصفهان برگزار شد.

پس از سه روز مسابقه و 5 دور پرش اسب‌ها از موانع در رده B و A1 علیرضا بختیاری سوارکار نام آشنا و با تکنیک سوارکاری کشور و استان همدان با اسب کوجاک لیبروآ با 8 خطا نایب قهرمان کشور لقب گرفت.

مجید شریفی با اسب یوتو از تهران، قهرمان کشور شد و پس از علیرضا بختیاری سوارکاران از تهران مقام‌های سوم تا پنجم را بخود اختصاص دادند، عباس قدیری با اسب کوایت ریور، مازیار جمشید خانی با اسب الیتا و داود پور رضائی با اسب سوزی اچ ال در رده بندی قرار گرفتند.
 
در روز پایانی مسابقات که تنها بیست سوارکار برتر دو روز گذشته مجاز به شرکت بودند تهرانی ها با 17 نماینده، همدان با دو نماینده و البرز و اصفهان با یک نماینده پا به رقابتهای نفس گیر روز پایانی گذاشتند که در کنار کسب مقام نایب قهرمانی علیرضا بختیاری، پرش‌های فنی و شایسته تقدیر رضا شکری با اسب ویرداد که نخستین حضور در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان ایران را تجربه می‌کرد با کسب مقام دهم این مسابقات تحسین حاضران را به عملکرد سوارکاران همدانی بر انگیخت.

بدین ترتیب همچنان همدان و علیرضا بختیاری، با کسب دو مقام قهرمانی، یک مقام نایب قهرمانی و سه مقام سومی در جدول رده بندی توزیع مدال‌های چهل سال برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان ایران پس از تهران در جایگاه دوم قرار دارد.