علیرضا رنجبر ضرابی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در همدان، درباره اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها اظهار داشت: دولت در بخش حامل های انرژی بخش کشاورزی باید کمک کند چراکه برق، گاز و نفت از پر مصرف ترین حامل های انرژی در بخش کشاوری هستند که از سوی دولت 5میلیارد تومان بربای آن تخصیص داده شده است و ما نیز آمادگی داریم تا کشاورزان با مراجعه به جهاد از این تسهیلات استفاده کنند.

رنجبر ضرابی افزود: بیش از 35درصد برق استان در بخش کشاورزی مصرف می شود که با مبلغ 115ریال مبلغ میانگین برای کشاورزان بعد از هدفمندی یارانه ها تصویب می شود که قبل از هدفمندی این مبلغ 24ریال بوده است و اگر کسی در اوج بار مصرف که از ساعت 8تا 12شب است مصرف نکنن، این هزینه کمتر می شود.

وی تصریح كرد: در بخش حامل انرژی گاز نیز 64هکتار گلخانه داریم که 40درصد آن از گاز استفاده می کنند و هزینه منظور شده بعد از هدفمندی یارانه ها 600ریال برای هر متر مکعب است که قبل از این 160ریال بوده است.

ضرابی یادآور شد: میزان مصرف گازوییل بیشتر در بین کشاورزانی است که دارای خودرو تراکتور و کمباین هستند با اینکه 12هزار حلقه چاه در استان داریم که 6هزار آن برقی و مابقی همچنان با گازوییل کار می کنند و در مرغداری ها، دامداری ها و صنایع تبدیلی نیز بیشتر از گازوییل استفاده می شود.

وی ادامه داد: دو بخش حمایتی حامل های انرژی و زیر ساخت ها را در رأس برنامه ها داریم که وزارت خانه نیز در بخش ایجاد حمایت های زیر ساختی به دنبال تغییرات در بخش کشاورزی است تا میزان هزینه ها را کاهش دهد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از حمایت سازمان جهاد کشاورزی برای اعطای تسهیلات خرید سوخت و حامل های انرژی مورد نیاز کشاورزان خبر داد.

وی اظهار داشت: در برنامه ریزی های صورت گرفته در دستور کار، داریم که جلسات آموزشی متعددی برای کشاورزان برگزار کنیم تا با فرهنگ سازی و آموزش به دستاورد های مهم برسیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان سال، مرغ مورد نیاز مردم از استان تامین می شود چرا که جوجه کشی مرغداران همدانی امسال 2میلیون و 300هزار جوجه بوده است که نسبت به سال گذشته از 11درصد رشد برخوردار بودیم.