به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان همدان با بیان اینكه محصولات راهبردی شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی و چغندر قند است، گفت: استان همدان جزو 10 استان كشور است كه برنامه تغییر الگوی كشت در آن اجرا می‌شود.

شهرام پرورش با بیان اینكه برنامه تغییر الگوی كشت در استان اكنون بر اساس برنامه توسعه پنجم پیش می رود، اظهار کرد: افزودن اراضی به تغییر الگوی كشت منوط به وجود آب در استان است و با توجه به كمبود آب سعی شده است، عملكرد محصولات افزایش داده شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان همدان با بیان اینكه سطح كشت كلزا در استان همدان افزایش داشته است، افزود: در راستای آرامش خاطر كشاورزان برنامه‌ریزی‌های خوبی برای كشاورزی استان پیش بینی شده است.

پرورش با بیان اینكه کمبود منابع تولید سبب شده که روش‌های تخصیص بهینه منابع کمیاب بین فعالیت‌های مختلف، روز به روز گسترش یابد، ادامه داد: با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغالزایی و تأمین غذای جامعه، باید از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا ضمن کاهش در مصرف این منابع، سود‌آوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد.