به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، هفت جودو کار همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
مبینا عزیزی، فاطمه حیدری، صبا کرمعلی، فاطمه نجفی، فهیمه ده پهلوان، فاطمه آقاجانی و زهرا جعفریان از 17 بهمن به مدت هشت روز در این اردو حاضر می شوند. این اردو در تهران به منظور آمادگی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان برگزار می شود.

لازم به ذکر است کبری کرمی مربی خوب همدانی نیز به عنوان مربی تیم ملی به این اردو دعوت شد.