به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان گفت: خدمت به خلق و تقویت مشارکت مردمی را با قوت و قدرت هر چه تمام تر را در نظر داشته باشیم. 

وی  اضافه کرد: نقش شوراها مانند پارلمان های روستایی بوده که وظیفه قانونگذاری داشته و به تبع آن، دهیاران نیز باید آن را اجرا کنند. 

خجسته در ادامه بیان کرد: پیگیری قوانین و اجرای آنها تا رسیدن به نتیجه مطلوب در روستا به عهده دهیاران می باشد که همت مضاعفی را از سوی این عزیزان می طلبد.

نماینده مردم در مجلس افزود: ما دنبال مدیریت واحد شهری در شهرها هستیم و برآنیم تا تمامی دستگاه های خدمات رسان تحت نظر یک مدیریت واحد عمل کنند.

خجسته گفت: شورا یعنی کار و خرد جمعی و تولید یک فکر ناب و این مستلزم بکارگیری مشارکت هرچه بیشتر مردمی یوده که ما نیز امسال شوراها را بیشتر کردیم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در حال حاضر مجلس در کمیسیون مربوطه شوراها به آسیب شناسی و نکات مبهم قوانین پرداخته که در دست اقدام است تا بعد از تکمیل آن به صورت شفاف در اختیار قرار گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: با فرهنگ سازی می توان خرد جمعی و کار گروهی شوراها را هر چه بیشتر تقویت کرد و به عملکرد مطلوب رساند.

امیر خجسته بیان کرد: بدون تلاش شبانه روزی نتیجه مطلوب به دست نمی آید، ادامه فعالیت های پروژه های سنگین و عقب مانده نظیر فرودگاه همدان و آزاد راه و منطقه اقتصادی ویژه جهان آباد با پیگیری های مستمر در حال انجام است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: در مورد جذب سرمایه گذارها به استان نیز اقدامات موثری صورت گرفته است و به‌دنبال ایجاد زمینه های اشتتغال جوانان هستیم.

وی بیان کرد: علیرغم تحریمها و عدم تخصیص اعتبارات لازم مجدانه تلاش کردیم و آبرو گرو گذاشتیم تا کار بنحو احسن انجام پذیرد.