به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان گفت: طبق درجه بندی کتابخانه ها که توسط اداره کل کتابخانه‌های مساجد کشور صورت گرفته مبلغ 60 میلیون ریال به کتابخانه های کانون‌های مساجد همدان اختصاص یافته است.

وی در ادامه اظهار کرد: با اجرای مرحله دوم اعطاء مجوز رسمی به کتابخانه های مساجد استان همدان در مجموع 88 کتابخانه واجد شرایط از اداره کل کتابخانه های مساجد کشور مجوز رسمی دریافت کردند.

وی به فعالیت های متنوع کتابخانه های باز استان همدان اشاره کرد و افزود: 198 کتابخانه باز و 240 کتابخانه مخزن دار در استان همدان فعالیت می کند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، ادامه داد: ترویج فرهنگ کتابخوانی بالندگی فرهنگی و در نتیجه توسعه همه جانبه کشور را به دنبال دارد.

فیض منش اظهار کرد: نهادهای فرهنگی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و ترغیب اقشار مختلف جامعه به سمت کتاب و کتابخوانی وظیفه مهمی بر عهده دارند.