به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، دبیر فدراسیون نجات غریق و غواصی در مجمع انتخابی رییس هیات نجات غریق و غواصی همدان افزود: این ورزش از قابلیت ها و جذابیت هایی در رده های سنی مختلف برخوردار است و طی سنوات گذشته راه های رشد و تعالی و توسعه کیفی را می پیماید.

وی ادامه داد: ایران با برخورداری از استعدادها و فعالیت های شاخص در این رشته ورزشی جزو کشورهای مطرح در فدراسیون جهانی نجات غریق و غواصی کشور است و در رتبه 12 جهان قرار دارد.

وی اظهار کرد: همدان از مناطق شاخص و مستعد ورزش نجات و غریق و غواصی کشور محسوب می شود و ورزشکاران زیادی از این منطقه در تیم ها و بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و ظرفیت خود را نشان داده اند.

خمجانی اضافه کرد: پیشکسوتان از ذخائر ورزش های مختلف از جمله نجات غریق و غواصی محسوب می شوند و ورزشکاران باید از تجارب این رده سنی برای پیشبرد و توسعه کیفی فعالیت های خود بهره ببرند.

وی گفت: هیات نجات غریق و غواصی همدان با حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان اقدام های خوبی برای توسعه کمی و کیفی این ورزش طی سنوات گذشته در استان انجام داده و اعضای هیات رئیسه جدید این ورزش از تجارب مسوولان قبلی باید استفاده کنند.

دبیر فدراسیون نجات غریق و غواصی اظهار کرد: تربیت مربیان جدید رشته ورزشی نجات غریق از اولویت های کاری این فدراسیون است.

وی عنوان کرد: هر چند که مربیان نجات غریق به اندازه کافی در کشور وجود دارند ولی فدراسیون به دنبال افزایش تعداد آنان است.

خمجانی در ادامه گفت: استان همدان به دلیل برخورداری از مکان های آبی و استخرهای متعدد می تواند به رونق هر چه بیشتر رشته های ورزشی نجات غریق و غواصی کشور کمک قابل توجهی کند.