به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرماندار شهرستان همدان در جمع اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش شراء و شهر قهاوند نهاد شوراهای اسلامی را مولود انقلاب دانست و گفت: این نهاد مقدس با تدبیر امام راحل در کنار دیگر نهادهای انقلاب اسلامی برای خدمت بیشتر به مردم تشکیل شد که آثار خدمات آنها در اقصی نقاط کشور مشخص است.

وی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و حضور فعال آنها در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی مربوط به هر منطقه را از ویژگی های بارز شوراهای اسلامی خواند و افزود: شوراهای اسلامی به مثابه حکومت های محلی هستند که از جایگاه تعریف شده و اختیارات قانونی لازم برخوردارند.

علی تعالی یادآور شد: کار اعضای شوراهای اسلامی روستاها، تلاشی بی چشمداشت و ایثارگرانه است که یقینا نزد خداوند متعال ماجور خواهد بود.

وی افزود: سطح انتظارات مردم در متناسب با افزایش سطح فرهنگ، سواد و دسترسی به فضای مجازی بالا رفته و لازمه براورده شدن این انتظارات تلاش و کوشش بیشتر با مشارکت خود مردم است.

فرماندار همدان شناخت قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندی های یک منطقه جغرافیایی را نخستین پیش نیاز مدیریت و کار در آن منطقه برشمرد و تصریح کرد: کار اول شوراها نیز باید شناسایی قابلیت ها، بررسی مسایل و مشکلات و به‌دنبال ان برنامه ریزی برای حل مسایل باشد.

وی اضافه کرد: عقل و تدبیر لازمه هر کاری است که شوراهای اسلامی و سایر مدیران نیز با بهره گیری از توان مردم باید از نظرات سازنده مردم در اداره امور خود بهره بگیرند و همواره شنوای حرف مردم باشند.

تعالی خواستار دقت نظر شوراهای اسلامی روستاها در انتخاب دهیاران شد و تاکید کرد: اولین معیار در انتخاب هر فردی برای انجام امور مردم باید تقوا و متدین بودن باشد تا جلوی خیانت به حقوق مردم گرفته شود.

وی افزود: دهیاران باید فارغ از گرایش های قومی، حزبی، سیاسی و از افراد توانمند انتخاب شوند.

فرماندار شهرستان همدان در ادامه اظهار کرد: شوراهای اسلامی باید از تجربیات شوراهای موفق استفاده کنند و همیشه برای شنیدن حرف مردم وقت بگذارند.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت از پانزدهم اردیبهشت ماه گفت: دولت در اجرای این طرح عالی، روستائیان و اقشار آسیب پذیر را بطور ویژه مورد توجه و حمایت قرار داده به نحوی که فقط 5 در صد هزینه های در مانی از این اقشار در مراکز بهداشتی و درمانی اخذ خواهد شد.

در پایان این نشست از اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش شراء و شهر قهاوند به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی تقدیر به‌عمل آمد.