به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرماندار همدان گفت: نباید نسبت به انجمن‌ اولیاء و مربیان نگاه تشریفاتی وجود داشته باشد بلکه باید از ظرفیت آنها برای ارتقاء کیفیت آموزشی مدارس بهره گرفته شود.

در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان با تاکید بر اینکه نقش اولیاء و مربیان در بحث سرویس مدارس احصاء شود، اظهار کرد: مدیران مدارس در بحث ساماندهی و نحوه سرویس دهی و تردد دانش آموزان باید نقش نظارتی داشته باشند نه اجرایی در این راستا باید مکانیسمی تعریف شود تا حلقه اتصالی بین مدرسه و سرویس مدارس ایجاد شود.

وی افزود: یکی از بازروهای قدرتمند و توانمند مدیران مدارس و آموزش و پرورش، انجمن اولیاء و مربیان هستند و نباید نسبت به این انجمن‌ها نگاه تشریفاتی داشته باشید و از ظرفیت آنها برای ارائه خدمات بهتر و کنترل بیشتر مدارس بهره گرفته شود.

فرماندار همدان تصریح کرد: در بحث تعیین سرویس مدارس به ویژه دانش آموزان و مدارس دخترانه باید دسته بندی مناسبی در راستای تأهل و تعهد رانندگان انجام می شود و همواره نظارت قوی از نحوه عملکرد و ارائه خدمات آنها انجام شود.

وی بر تشکیل کمیته حمل و نقل به منظور تعیین نرخ سرویس مدارس تأکید کرد و افزود: مکانیسمی برای نظارت بر صلاحیت رانندگان تدوین شود چرا که هر چه آموزش و پرورش به لحاظ پرورشی و دینی روی ذهن دانش آموز کار می کند رفتار نامتعارف و نوع کلام و کردار راننده سرویس در مسیر تردد تمام افکار و رفتار دانش آموز را تحت تأثیر قرار می دهد.

تعالی گفت: باید بر صلاحیت، تعهد و احتیاط رانندگان نظارت شود و نقش نظارتی مدیران مدارس نیز برای آنها احصاء شود و از ظرفیت انجمن اولیاء و دانش آموزان استفاده شود.

وی با تاکید بر تعدیل قیمت برچسب سرویس مدارس برای رانندگان عنوان کرد: نرخ 70 هزار تومانی برچسب سرویس مدارس منطقی نیست و باید تعدیل شود چرا که اگر رانندگان به صورت متفرقه و بدون ساماندهی اقدام به سرویس دهی کنند عواقب ان به جامعه و مدرسه باز می گردد.

فرماندار همدان افزود: نرخ کرایه سرویس مدارس برای سالتحصیلی جدید به صورت اصولی و واقعی تصویب شود و در حلقه نظارتی سرویس مدارس رئیس راهور و راهنمایی و رانندگی حضور جدی داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان نیز اظهار کرد: به منظور کاهش نرخ سرویس مدارس و جلوگیری از ترافیک شهری باید مدیران مدارس اجازه ثبت نام از دانش آموزان خارج از محدوده زندگی خود را ندهند.

بهمن پارسا افزود: هر مدرسه ای تنها در محدوده خود از دانش آموزان ثبت نام به عمل آورد و هیچ توصیه و سفارشی رانپذیرند و همچنین با راه اندازی و تفکیک مدارس هیئت امنایی عواقبی در جامعه ایجاد شده است که گریبان آوزش و پرورش را گرفته است.

وی بر یکسان سازی منطقه ای مدارس تأکید کرد و گفت: باید شرکت تعاونی قوی سرویس مدارس را برعهده بگیرد و طرف قرارداد این شرکت تنها والدین باشند و آموزش و پرورش نقش نظارتی را ایفا کند و در صورت بروز تخلف عامل متخلف سریع شناسایی شود.