به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، عضو شورای اسلامی شهر همدان افزود: مهندس سوداگر مالك باغ سوداگر حدود 20 سال پیش 85 هزار متر باغ خود را برای ایجاد سرای سالمندان اهدا كرده بود كه بر اساس وصیت نامه وی باید 30 درصد از متراژ باغ فروخته شده و درآمد حاصل از آن جهت احداث ساختمان این سرا هزینه شود.

نظری با اشاره به اینكه این موضوع در شورای دور دوم مورد بررسی قرار گرفت، اظهار كرد: بر این اساس در شورای دور دوم تصمیماتی شد، مبنی بر اینكه 10 درصد این باغ جهت احداث خانه سالمندان تغییر كاربری داده شود كه این امر با چالش‌های متفاوتی روبرو شده و پروژه راكد ماند.

وی اضافه كرد: در دور چهارم شورا موضوع مجدداً مورد پیگیری قرار گرفت و هم اكنون طرح در مرحله عقد قرارداد است كه مقرر شد ضمن تغییر كاربری 10 درصد از باغ، 90 درصد آن نیز به صورت پارک احداث شده و قابل تغییر كاربری نباشد.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با اعلام اینكه امسال 20 میلیارد ریال برای مراحل نخستین باغ سوداگر در شورا مصوب شده است، اظهار كرد: به زودی عملیات اجرایی آن شروع می‌شود.

علی‌اكبر نظری با بیان اینكه مجموعه طرح سوداگر به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود، افزود: سرای سالمندان به عنوان یك مجموعه فرهنگی پس از احداث توسط شهرداری در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.