به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، عباس حسنی محتشم در نشست هم اندیشی مشاوران جوان آموزش و پرورش منطقه 6 كشور، اظهار داشت: دشمنان با ایجاد اغتشاش در ایران خواستار تحت الشعاع قرار دادن قیام مردم برخی از كشورها هستند.

حسنی محتشم افزود: سران فتنه در ایران مامور استكبار جهانی شده اند و با ایجاد اغتشاش خواستار ناامنی در كشور هستند كه نمونه اخیر آن ماجرای 25 بهمن است.

وی اذعان داشت: ماجرای 25 بهمن در تهران سیاست استكبار جهانی برای كمرنگ كردن قیام مردم كشورهای مصر، الجزایر ، تونس و بحرین است.

مدیر كل آموزش و پرورش استان با بیان اینكه جمهوری اسلامی ایران معادلات دنیا را برهم زده است افزود: دشمنان به دلیل اینكه تفكر نظام اسلامی تفكر برتر است خواستار مقابله با نظام هستند.

وی گفت: امروز آموزش و پرورش ورود جدی برای الگو سازی پیدا كرده تا به نظام سیاسی انتقال دهد و نظام نیز آن سیاست را به كل جهان مخابره كند.

حسنی محتشم اظهار داشت: صدور انقلاب اسلامی در مسیر عقلانی و منطقی باید از منظر نظام تعلیم و تربیت باشد و بر اساس منویات مقام معظم رهبری حركت كند.

وی با بیان اینكه اخبار آموزش و پرورش در صدر اخبار كشور است، اظهار داشت: اخبار آموزش و پرورش مانع از نفوذ بسیاری از فرهنگ های غلط در كشور شده است.

حسنی محتشم با تشریح طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش گفت: در اجرای این طرح مرجعیت اجتماعی معلمان احیا شده و اهتمام ویژه ای به بحث جوانان شده است.

مشاور جوان آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: اهداف مشاوران جوان با حمایت های آموزش و پرورش و انتصاب معاونان از مشاوران جوان تحقق یافته است.

فرشید ماهوری با بیان اینكه برگزاری جشن ازدواج برای 180 زوج فرهنگی و شناسایی جوانان منتخب فرهنگی از مهمترین فعالیت های مشاوران جوان آموزش و پرورش است افزود: آموزش و پرورش استان 28 مشاور جوان در مناطق و شهرستان ها و معاونت ها دارد.

وی هدف از برگزاری همایش هم اندیشی مشاوران جوان قطب شش كشوری را بررسی عملكرد مشاوران ، برنامه ریزی برای آینده و تبادل تجربه بین مشاوران ذكر كرد.