به گزارش خبرنگار برنا از همدان، علی اكبر عابدی در ششمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی استان با محوریت ارتقا و بهبود سلامت اداری در دستگاه های اجرایی استان، با آسیب‌شناسی سوء جریان های موجود در ادارات گفت: برگزاری مناقصه و مزایده‌ها در دستگاه های اجرایی، از جمله زمینه‌های بروز سوءجریان در ادارات است که به همین منظور در آینده‌ای نزدیک همایشی درباره آموزش قانون برگزاری مناقصات و مزایدات برای افزایش سطح دانش مسوولان ذیربط برگزار خواهد شد.

عابدی با اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأثیرات آن در زندگی روزمره مردم نظارت بر حسن اجرای این قانون را از اولویت‌های مهم شورا در آینده به صورت مستمر و اثربخش بر شمرد.

رییس سازمان بازرسی منطقه غرب کشور با اشاره به اقدامات سازمان بین‌المللی شفافیت در تعیین شاخص های فساد در کشورها و ناکارآمدی این شاخص ها در تعیین دقیق و صحیح مصادیق فساد اداری افزود: بومی‌سازی شاخص‌های سازمان بین‌المللی شفافیت در کشورها باید براساس شرایط اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تعیین و تعریف شود.

عابدی با ابراز رضایت از بهبود جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی فساد اداری توسط این سازمان بین‌المللی که پس از ورود سازمان بازرسی در اصلاح آن صورت گرفته است را حرکتی اثربخش و امیدوار کننده در راستای تداوم سیاست‌های ارتقای سلامت اداری در کشور برشمرد.

وی تصریح كرد: پروژه‌های ناتمام و نیمه‌کاره در استان، از دیگر موارد مورد بحث و بررسی در این جلسه بود که مقرر شد کمیته‌ای تخصصی در این خصوص با حضور کارشناسان هر کدام از دستگاه ها تشکیل و طرح های با قدمت بیش از 5 سال در استان شناسایی و نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان نیز با انتقاد از تعدد قوانین در کشور، آن را بهانه‌ای برای قانون گریزی توسط متخلفان برشمرده و افزود: افزایش سطح علمی و توان نظارتی ذی حسابان دستگاه های اجرایی، از جمله راهکارهای مؤثر پیشگیری از تخلف در ادارات می‌تواند باشد.

برومند با تأکید بر لزوم آموزش قوانین و آیین‌نامه‌های نحوه برگزاری مناقصه و مزایده‌ها، بررسی پروژه‌های ناتمام در استان را از برنامه‌های محوری شورای دستگاه های نظارتی برشمرده و بر لزوم هماهنگی معاونت عمرانی استانداری با این شورا در مبادله موافقت‌نامه‌های طرح های اجرایی تأکید کرد.