به گزارش خبرنگار برنا از همدان، محسن صادقیان در جمع خبرنگاران، با بیان اینكه ارائه خدمات شهری به صورت الكترونیك اقدام بسیار مناسبی برای نگهداری شهر است، گفت: در الكترونیكی كردن خدمات شهروندان مباحث شهری از جمله مشكلات ترافیك، زمان مناسب جمع آوری زباله‌ها، زیباسازی، ساماندهی تابلوهای شهری در نظر گرفته شده است.

صادقیان افزود:‌ چنانچه شهروندان از مباحث درست و صحیح حقوق شهروندی و نوع استفاده از خدمات شهری آگاه باشند قطعاً بسیاری از كارها به سهولت انجام می‌شود.

عضو كمیته پژوهش شهر الكترونیك با بیان اینكه شهرداری همدان دارای بیش از 50 مدیر است، اظهار داشت: این مدیران باید برنامه تعاملی خود را با مردم و شهر الكترونیك به‌صورت هماهنگ داشته باشند تا شهروندان از چگونگی برقراری ارتباط با آنها آگاه شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود برنامه‌ها طبق سند چشم‌انداز شهر الكترونیك برای شهروندان محقق شود.