به گزارش خبرنگار برنا از همدان به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، کرم رضا پیریایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان سفرهای استانی را دایره ای از برکات برای استان دانست و افزود: مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به استان نقطه عطفی در توسعه شهرستان فامنین پدید آورد که با توجه به نوبنیاد بودن این شهرستان، اجرایی کردن این مصوبات می تواند سیر مناسبی را در روند پیشرفت و توسعه شهرستان موجب شود.

وی با اشاره به حضور موثر نمایندگان مجلس در جلسات هیأت دولت و تصویب مصوبات ادامه داد: حضور نمایندگان مجلس در جلسات و نقش موثر آن ها در تصویب مصوبات سفر هیئت دولت امری تأثیرگذار بود که باید این همکاری و مساعدت را ارج نهاد.

استاندار همدان با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات باقی مانده از سفر اول و دوم به فامنین ادامه داد: ادارات مربوطه باید ظرف یک هفته پاسخ لازم در خصوص چرایی عدم انجام کامل کار و پیگیری مصوبات سفر را به معاون برنامه ریزی داشته باشند.

وی در ادامه، توجه به ورودی شهر فامنین را یکی از ضروریات برشمرد و ابراز داشت: شهرستان فامنین با برخورداری از موقعیت خاص، باید دارای ورودی زیبایی برای جلب و جذب گردشگر باشد.

پیریایی خواستار رفع مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان و همچنین مردم فامنین شد.

وی با اشاره به لزوم استقرار مسوول و یا نماینده در ادارات شهرستان فامنین از سوی مسوولان ادارات کل به منظور پیگیری کارها گفت: وجود نمایندگی در ادارات فاقد مسوول در شهرستان می تواند در روند پیگیری مصوبات مثمر ثمر بوده و زمینه را برای پیشرفت روزافزون شهرستان فراهم کند.

وی گفت: در همین راستا، همین امروز باید یک نفر به عنوان مسوول برای پیگیری امور ادارات فاقد مسوول و نمایندگی، از سوی مدیران کل مربوطه انتخاب شوند.