به گزارش خبرگزاری برنا از همدان و به نقل از روابط عمومی جهاد كشاورزی همدان، محمدرضا ابراهیمی معاون تولیدات گیاهی جهاد كشاورزی همدان با اشاره به لزوم تبدیل كشاورزی سنتی به صنعتی، گفت: پارسال و امسال كشاورزان استقبال خوبی از كشاورزی حفاظتی نشان دادند. همچنین هدفمندسازی یارانه ها هم عامل مهمی در توسعه كشاورزی حفاظتی است.

وی ادامه داد: سه استان كشور برای گذر از كشاورزی معیشتی به كشاورزی اقتصادی به عنوان آزمونه (پایلوت) انتخاب شدند كه همدان یكی از این استان‌ها است.

ابراهیمی افزود: استان‌های انتخابی برای گذر از كشاورزی معیشتی به كشاورزی اقتصادی شامل استان فارس به عنوان استان برخوردار، استان همدان به عنوان استان درجه 2 و استان ایلام به عنوان استان درجه 3 هستند.

معاون تولیدات گیاهی جهاد كشاورزی همدان گفت: از ‌جمله مشكلات برای گذر از كشاورزی سنتی خرد بودن اراضی است، زیرا متوسط مساحت آبی استان حدود 5/2 هكتار بوده كه این مقدار در باغ‌ها 6/0 هكتار است و این مساله در تولید محصول اقتصادی در اراضی كشاورزی مشكل‌ساز است.

وی افزود: چون در برخی از فعالیت‌های كشاورزی حفاظتی باید دستگاه داخل زمین برود و كشاورزی به شكل مكانیزه انجام شود، مشكل ایجاد می‌شود.

ابراهیمی تصریح كرد: برای تحقق كشاورزی صنعتی در استان باید تدابیر دیگری مثل تشكیل شركت‌های خدمات مكانیزاسیون در نظر گرفته شود و فارغ‌التحصیلان مكانیزاسیون وارد عمل شوند و به کشاورزان سرویس داده شود. همچنین جلسات تحقیقاتی برگزار و از تجربیات استان‌های پیشگام استفاده شود.

وی ابراز داشت: خرد بودن اراضی و بالا بودن تعداد بهره‌برداران مشكل اصلی تبدیل كشاورزی سنتی به صنعتی در استان همدان است.