به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، بسیج جامعه پزشکی استان همدان پیرامون طرح هدفمند سازی یارانه‌ها بیانیه‌ای صادر كرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بسیج جامعه پزشکی استان همدان در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مراتب قدردانی خود را از هوشمندی و درایت مردم فهیم همدان اظهار می‌دارد و ضمن ابراز حمایت کامل از اقدام شجاعانه دولت خدمتگزار، آمادگی خود را برای اجرای هرچه موفق تر این طرح اعلام کرده و اذعان می‌دارد هزینه‌های تشخیصی و درمانی كما فی السابق خواهد بود.