بر اساس قرعه‌کشی که با حضور سرپرستان و مربیان تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد برنامه رقابت‌های آزاد به شرح ذیل اعلام شده است:

دور اول: جوانان سحر همدان - جهانبخت توفیق گاز مازندران - شورای اسلامی البرز کفایتی خراسان - سحر همدان بیمه رازی استراحت

دور دوم: شورای اسلامی البرز- بیمه رازی جوانان سحر همدان - سحر همدان گاز مازندران - کفایتی خراسان جهانبخت توفیق استراحت
 
دور سوم: جهانبخت توفیق - سحر همدان کفایتی خراسان - بیمه رازی جوانان سحر همدان - گاز مازندران شورای اسلامی البرز استراحت

دور چهارم: شورای اسلامی البرز- کفایتی خراسان جهانبخت توفیق - گاز مازندران بیمه رازی - جوانان سحر همدان سحر همدان استراحت

دور پنجم: سحر همدان - گاز مازندران شورای اسلامی البرز- جوانان سحر همدان جهانبخت توفیق - بیمه رازی کفایتی خراسان استراحت

دور ششم: کفایتی خراسان - جوانان سحر همدان سحر همدان - بیمه رازی شورای اسلامی البرز- جهانبخت توفیق گاز مازندران استراحت

دور هفتم: گاز مازندران - بیمه رازی کفایتی خراسان- جهانبخت توفیق سحر همدان - شورای اسلامی البرز جوانان سحر همدان استراحت این رقابت‌ها در دو رشته آزاد و فرنگی انجام می‌شود و در پایان سه تیم در هر رشته که در مجموع سه مرحله بیشترین امتیاز را به دست آورند، مجوز حضور در نخستین دوره جام باشگاه‌های جهان را کسب می‌کنند.

پیش از شروع مرحله نهایی این رقابت‌ها تیم‌های گاز مازندران، بیمه رازی تهران و شورای اسلامی شهر کرج در کشتی آزاد و مرکز جراحی اندیمشک، صبای قم و شهدای هفتم تیر تهران در کشتی فرنگی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی قرار دارند.

تیم سحر همدان با توجه به عدم شرکت در مرحله دوم در حال حاضر با 80 امتیاز در بین تیم‌های مدعی قرار دارد که در صورت پیروزی توانایی حضور در جمع سه تیم برتر کشتی آزاد را خواهد داشت. در مجموع در سه مرحله رقابت‌ها، به مقام‌های اول تا سوم به ترتیب 100، 60 و 40 سکه تمام‌بهار آزادی اهدا خواهد شد