به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرماندار همدان در کارگروه سلامت و امنیت غذایی افزود: برای نظارت بیشتر بر سبزی کاری ها، دستگاه قضایی نیز با جدیت روی این موضوع تاکید دارد و تاکنون 25 نفر از سبزی کاری ها متخلف شهرستان همدان که برای آبیاری از فاضلاب استفاده می کردند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی اضافه کرد: جلوگیری از کشت سوم، بسته بندی محصولات کشاورزی، جمع آوری پمپ های فاضلاب و ایجاد صنایع تبدیلی از برنامه های شهرستان برای ساماندهی سبزی کاری شهرستان همدان است.

وی با بیان اینکه متولیان اصلی سبزی کاری ها مرکز بهداشت است گفت: تاکنون کارهای خوبی در این زمینه انجام داده اما ایده آل نیست.

فرمادار همدان در مورد استفاده از ظرف یکبار مصرف گیاهی نیز گفت: استفاده از این ظروف باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود و مرکز بهداشت باید در این رابطه طرح جامعی ارایه دهد.

وی فرهنگ سازی را رکن اصلی برای استفاده از ظرف یکبار مصرف گیاهی عنوان کرد و گفت: مردم برای سلامتی خود هزینه می کنند و باید در این زمینه توجیه شوند.

رییس مرکز بهداشت شهرستان همدان نیز گفت: طرح ساماندهی سبزی کاری های حاشیه شهر همدان بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اجرا شده و 22 نفر از کشاورزان متخلف شناسایی شدند.

'مصطفی حسنی' افزود: برای نهادینه شدن برنامه های آموزشی راهی جز اطلاع رسانی به ویژه برای دانش آموزان وجود ندارد و این راه تنها با ارتباط مستمر از طریق آموزش و پرورش محقق می شود.

وی از اجرای طرح یاوران سلامت در بین دانش آموزان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح دانش آموزان مراقب سلامت خانواده های خود خواهند بود.

وی در مورد استفاده از ظرف یکبار مصرف گیاهی نیز گفت: تاکنون 51 درصد از اعضای زیر پوشش اتحادیه تالارپذیرایی ها و رستوران های همدان از ظروف یکبار مصرف گیاهی استفاده می کنند که تا پایان سال به 90 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مرکز بهداشت در زمینه سلامت مردم کوتاهی نخواهد کرد گفت: در مورد سلامت مردم ، مرکز بهداشت ورود جدی خواهد داشت و به بهترین شکل برنامه ها را اجرا می کند.

کارگروه سلامت و امنیت غذایی با دستور کار ساماندهی سبزی کاری ها و استفاده از ظرف یکبار مصرف گیاهی برگزار شد.