مدیر توزیع برق نهاونددر گفت و گو با خبرنگار برنا در نهاوند اظهار داشت: نخستین نیروگاه گازی تولید برق غرب کشور توسط شرکت کشت و صنعت بخش خزل که از طرف بخش خصوصی اداره می شود به زودی با حضور مسئولان ارشد کشوری به بهره برداری می رسد.

مدیر توزیع برق نهاوند اظهار کرد: برای توسعه این نیروگاه در فازهای بعدی 180 میلیارد ریال دیگر اعتبار لازم است که تا کنون آقای خزایی برای احداث فاز اول مبلغ 150 میلیارد ریال هزینه کرده است که برای انجام این کار 400 میلیون تومان نیز وام دریافت کرد که در مجموع برای تکمیل دو فاز نیروگاه 330 میلیارد ریال هزینه می شود.
وی گفت: این نیروگاه بدون آلودگی زیست محیطی و با سوخت طبیعی گاز کار می کند و روزانه 7 مگاوات ساعت برق تولید می کند که بجز مصرف کارخانه کشت و صنعت خزل که یک کارخانه تولید روغن است هر روز 4 مگاوات مازاد تولید آن به شبکه توزیع برق نهاوند وصل می شود.

فاضلی افزود: برای احداث این نیروگاه آقای مومنعلی خزایی مدیر کشت و صنعت خزل نهاوند به عنوان بخش خصوصی 150 میلیارد ریال هزینه کرد و برای انجام این کار 3 دستگاه ژنراتور 2/3 مگاوتی را از کشور فنلاند خریداری و در نیروگاه نصب کرد ه است.


وی بیان کرد: 4مگاوات برقی که در حال حاضر به صورت آزمایشی به شبکه سراسری برق در اوج پیک مصرف در نهاوند وصل می شود کمک زیادی به این شرکت می کند که بجز آن از گرمای حاصله از نیروگاه و بخار تولید شده چرخ کارخانه روغن نیز می چرخد و در اتلاف انرژی سرفه جویی می شود.