مدیرمنابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در نهاوند، اظهار کرد: تاکنون بیش از 800 هکتار از منابع طبیعی و اراضی ملی در روستاهای کمالوند، سیاهدره خزل، دولت آباد، محمودوند، سراب های گیان‌، فارسبان‌، گاماسیاب و کنگاورکهنه تحت پوشش این طرح ملی قرار دارند.

مدیر منابع طبیعی وآبخیزداری نهاوندبیان کرد: این میزان اعتبار جهت جلوگیری از خشک شدن جنگل ها و مبارزه با بیماری سوسک چوبخوار جنگل های بلوط در چند نقطه از نهاوند هزینه می شود زیرا تنها جنگل طبیعی و دست کاشت استان در نهاوند قرار دارد.

وی گفت: انواع گونه‌های درختی مانندبنه، بلوط، گردو، زلزالک‌، داغداغان، زبان گنجشک، اقاقیا، چنار، بادام و آلبالوی وحشی، کیکم و گلابی وحشی و ده‌ها گونه درختی در این اراضی کشت شده است ودر حال حاظر 22 هزار هکتار جنگل در نهاوند است.

ده پهلوان افزود: سراب فارسبان با سطح زیر کاشت 1700 هکتار بیشترین جنگل دست کاشت را به خود اختصاص داده است و روستای سیاهدره با بیش از 1100 هکتار زیر کشت وسراب گاماسیاب نیز با 1000هکتار در رتبه بعدی قرار دارند.

مدیر منابع طبیعی نهاوند بیان کرد: به منظور ایجاد اشتغال وحفظ منابع طبیعی 600 هکتار از مراتع فارسبان وسیاهدره زیر کشت گیاهان دارویی قرار گرفته اندوانواع داروهای گیاهی مانند گل ختمی،باریجه،بابونه،خارمریم، خارشتر،گل همیشه بهار،آنقوره وده ها مورد داروی گیاهی در این مراتع کشته می شود.

دهپلوان اظهار کرد: در راستای عملیات اجرایی طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس نهاوند عملیات آبخیزداری، کمربند حفاظتی، حصارکشی، حفاظت و قرق و خروج دام های سبک از جنگل و تامین علوفه دام و تشویق دامداران به نگهداری از دام سنگین در اصطبل وخرید علوفه یارانه ای انجام شد.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند گفت: هدف و برنامه دیگر ما برای جلوگیری از تخریب جنگل نصب آبگرمکن و نانوایی خورشیدی وانجام شیفت نگهبانی در جنگل به منظور حفظ و احیا در سال های اخیر است.

وی افزود: در حال حاضر 62 روحانی در سطح شهرستان و روستاهای نهاوند مستقرهستند که با انجام تبلیغات گسترده در زمینه های منابع طبیعی کمک شایانی به ما می کنند که نمونه آن کاهش آتش سوزی نسبت به سال گذشته در جنگل هاست.