به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، كرم‌رضا پیریایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با تاكید بر لزوم برخورداری از انسجام و هماهنگی در پیشبرد بهتر امور، اظهار داشت: امسال نسبت به سال 89 باید از حیث آمادگی و هماهنگی در انجام كارها و اهداف تعیین شده قوی‌تر و با انگیزه‌تر وارد شد چرا كه شناخت‌ها از یكدیگر و ظرفیت‌های پیش روی استان بیشتر شده است.

پیریایی با اشاره به این مطلب كه در سال جدید سمت و سوی حركت استان مشخص و واضح است، افزود: در سال 89 مواردی كه برای استان هدف گذاشته می‌شد اكنون باید در سال 90 پیگیری شود.

استاندار همدان ادامه داد: لازم است همه مدیران نسبت به انسجام در امور توجه كافی و وافی داشته باشند چرا كه این امر در درك سیاست‌های عمومی دولت و در بحث وظایف استان امری قابل توجه است و مفهوم همكاری از مجموعه دولت در استان شكل گرفته است.

پیریایی افزود: امسال نسبت به سال 89 باید از حیث آمادگی و هماهنگی در انجام كارها و اهداف تعیین شده قوی‌تر و با انگیزه‌تر وارد شد چرا كه شناخت‌ها از یكدیگر و ظرفیت‌های پیش روی استان بیشتر شده است.

وی با اشاره به تعهد استان همدان در ایجاد اشتغال بیان داشت: استان همدان در سال 90 متعهد شده كه 61 هزار شغل را ایجاد كند كه تحقق این امر باید با قوت، دقت و سرعت تمام پیگیری شود.

پیریایی افزود: در بخش مسكن نیز استان همدان تعهد 10 برابری نسبت به سال گذشته دارد به طوری كه از 2 هزار و 300 واحدی كه در سال 89 پیش‌بینی شده بود، به 23 هزار واحد در سال جدید افزایش می‌یابد كه عوامل این مجموعه باید با قوت وارد كار شوند.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی استان همدان اذعان داشت: در مباحث فرهنگی عرصه‌های بسیاری را پیش رو داریم كه باید به آن‌ها توجه شود.

استاندار همدان افزود: باید نسبت به اجرایی شدن كارهای فرهنگی سال قبل و ادامه آن با قوت، البته ضمن رفع نقاط ضعف آن، در استان مبادرت شود.

پیریایی ادامه داد: در زمینه فعالیت‌های مربوط به مباحث مدیریت شهری در سطح استان نیز باید تلاش زیادی صورت گیرد به طوری كه لازم است معاونت عمرانی استانداری مباحث عمران و شهرسازی را به خوبی دنبال كرده و تفاوتی در ارائه آمار وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینكه قوانین جدیدی برای تشكیل شورای برنامه‌ریزی از سوی دولت تدوین شده است، افزود: شورای برنامه‌ریزی از این پس طبق قانون برگزار می‌شود و اعضایی كه عضو این شورا هستند باید به جدیت در آن حضور یابند.