مهندس موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در همدان، اظهار داشت: پروژه های کپه کاری در سطح 51 هکتار ذخیره نزولات همراه بذر پاشی در سطح 12 هکتار قرق مراتع درسطح 2600 هکتار از مهم ترین پروژه های این بخش است، با آن که با اجرای پروژه های تبدیل دیم زارهای کم بازده به کشت علوفه کود پاشی احداث آبشخور برای شرب دام و مرمت و اصلاح چشمه در سال جاری کمک شایانی به مرتع‌داران شده است.

وی افزود: پروژه های مزبور با هزینه ای بالغ بر 230 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در این شهرستان به مرحله اجرا در آمده است که پیش بینی می‌شود با اجرای پروژه های فوق ضمن کمک به دامداران باعث بهبود کیفیت علوفه حاصله از مراتع شود.