به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، آیت‌الله طه محمدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان به مناسبت روز ثبت احوال و در نود و سومین سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال کشور در دیدار با مدیریت و کارکنان ثبت احوال استان همدان، با اشاره به جایگاه حساس این اداره، کار ثبت احوال را برای حفظ حقوق شهروندان و جهاد فی سبیل الله دانست و گفت: مسوولیت ثبت احوال برای جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و اجتماعی بسیار حساس و خطیر است.

امام جمعه همدان افزود: اگر زحمات و تلاش های کارکنان ثبت احوال برای حفظ و حراست از اسناد سجلی و هویت و تابعیت مردم نباشد، حقوق بسیاری از افراد ضایع می شود. با دقت کاری که ثبت احوال با حرکت به سوی مکانیزه کردن خدمات در سال های اخیر دارد، جلوی بسیاری از خلاف ها و بزه های اجتماعی گرفته می شود.


عبداله مقصودی فر مدیرکل ثبت احوال استان همدان نیز در این دیدار تاریخچه مختصری را از تاسیس سازمان ثبت احوال کشور در سال 1297 و صدور اولین شناسنامه در کشور به نام خانم فاطمه ایرانی و اولین سند در استان همدان به نام عباس صدر شهردار بیان کرد.

وی با اشاره به اهداف سازمان ثبت احوال در افق 1404 چشم انداز این سازمان را سازمانی کارآمد، اثر بخش، خلاق و نوآور و تحول گرا برای عرضه خدمات جامع الکترونیک در زیر ساخت های دولت الکترونیک، ایجاد پایگاه اطلاعات ایرانیان و انتشار به روز تحولات جمعیتی دانست.

مقصودی فر با تبیین وظایف سازمان ثبت احوال کشور ماموریت های اصلی این سازمان را ثبت وقایع حیاتی، اسناد هویت و تابعیت ایرانیان و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور دانست.