به گزارش خبرگزاری برنا از همدان و به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست، سید محمد كاظم حجازی در جمع كاركنان حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار داشت: باید نسبت به حفظ و نگه داری محیط زیست در همدان حساسیت بیشتری نشان داد.

وی اضافه كرد: باید از آسیب و لطمه وارد كردن به این محیط ها كه بر اساس مطالعات علمی برای پیدایش آنها سال ها زمان لازم است، جلوگیری کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود محدودیت‌های فراوان و كمبود امكانات در مجموعه محیط زیست همدان اقدامات بسیار خوب و ویژه‌ای در حال انجام است.

وی از كاركنان این اداره خواست با ارایه نظرات كارشناسی در زمینه طرح‌ها و لایحه‌های موجود در این بخش سهم بیشتری در تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

حجازی در ادامه به بیان تفاوت نگاه در دو نظام دینی و غیر دینی به افراد جامعه پرداخت و گفت: نظام‌های دینی به اشخاص به عنوان ابزار و كالا نگاه نمی کنند و برای تمام مردم جایگاه و شخصیت قایل است.

وی با ذكر اینكه وجدان افراد در نظام دینی حاكم بر اعمال او است، افزود: این موضوع چیزی متفاوت از انجام كار در حیطه محیط‌هایی است كه اشخاص به صورت ماشینی عمل می‌كنند.

وی اظهار داشت: همه با عناوین مختلف در سلسله مراتب نظام دینی دنبال انجام وظیفه هستند و امتیاز این عناوین به وجدان كاری لحاظ شده در آن است.