به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، سید حسن موسوی در حاشیه نشست كارگروه توانمند سازی حاشیه شهر همدان در جمع خبرنگاران افزود: شبكه گاز 11 میلیارد ریال، مخابرات 25 میلیارد و 500 میلیون ریال، تربیت بدنی 43 میلیارد ریال، شهرداری 25 میلیارد و 500 میلیون ریال، شبكه برق 12 میلیارد و 400 میلیون ریال، آموزش پرورش 16 میلیارد و 100 میلیون ریال و آب و فاضلاب 54 میلیارد ریال برای توانمند سازی شهر همدان هزینه كرده است.

وی اضافه كرد: بیش از 20 میلیارد ریال از محل وزارت مسكن برای توانمند سازی مناطق حاشیه ای و ساماندهی سكونتگاه های غیر رسمی همدان اختصاص یافته و در عین حال چهار میلیارد و 400 میلیون ریال معوقه سال گذشته نیز (امسال) جذب و هزینه شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان ادامه داد: علاوه بر شركت های خدمات رسان، دیگر نهادها نیز اعتباراتی برای توانمند‌سازی حاشیه شهرها هزینه كرده اند كه بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سالجاری افزون بر 80 میلیارد ریال هزینه شده است.

موسوی گفت: ارایه مشوق هایی نظیر پروانه ساخت و ارایه خدمات در كاهش چشمگیر ساخت و سازهای غیر قانونی تاثیر گذار بوده است.

وی اضافه كرد: با توجه به ضوابط موجود و كنترل های صورت گرفته هم اكنون در این مناطق ساخت و سازها به صورت قانونمند انجام می شود.

معاون استاندار همدان اضافه كرد: شهروندان نیز از طرح توانمند سازی استقبال كرده و از طریق قانونی روند ساخت و ساز را دنبال می كنند.

وی در پایان بیان داشت: افزون بر 187 میلیارد ریال اعتبار، از ابتدای سال 88 تاكنون برای توانمند سازی حاشیه شهرهای این استان هزینه شده است.