به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، كرم ‌رضا پیریایی در شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان همدان در شهرستان بهار، اظهار داشت: به منظور اجرای كامل مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری به استان، باید نسبت به پیگیری مصوبات اجرایی نشده اقدام و گزارشی را در این راستا ارائه كرد.

وی گفت: لازم است در ارائه این گزارش‌ها ضعف‌های استان مشخص شود تا بتوان با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای اجرای كامل مصوبات اقدام لازم را انجام داد.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به اینكه تمام مباحث ورزشی باید با حضور رئیس سازمان تربیت‌ بدنی پیگیری شود، افزود: باید تمام موارد ورزشی شهرستان با حضور آقای سعیدلو پیگیری شود تا ضمن برنامه‌ریزی برای ورزش سال آینده شهرستان، در راستای تقویت آن اقدام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیگیری مشكلات و مسایل شهرستان‌ها باید ابتدا از طریق فرمانداران آن صورت گیرد و سپس در قالب كمیته‌های تعریف شده پیگیری شود تا از این منظر شاهد اتلاف وقت و منابع نباشیم.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار همدان نیز با بیان اینكه در مجموع سفر اول و دوم 94 درصد تعهدات اجرایی شده است، گفت: در در دور اول سفر هیات دولت به استان همدان از 25 دستگاه اجرایی شهرستان بهار، 22 دستگاه دارای مصوبه بودند كه صد در صد آن اجرایی شده است.

علی حیدر نوری افزود: در سفر دوم هیات دولت از 20 دستگاه اجرایی شهرستان بهار 15 دستگاه صد درصد به تعهدات خود عمل كرده‌اند و پنح دستگاه دیگر نیز از پیشرفت فیزیكی بالای 50 درصد برخوردار هستند.