به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، در این مراسم 50 دانشجوی نمونه معرفی شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارتباطات و 32 دانشجوی معرفی شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی لوح یادبود خود را از رئیس جمهور دریافت کردند.

نوزدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی و پانزدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور از چند ماه پیش آغاز و دانشجویان نمونه سراسر كشور معرفی شده و جوایز خود را از رئیس جمهور دریافت كردند.

در این مراسم ریاست جمهور دكتر احمدی نژاد و وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت و روسای دانشگاه های منتخب و تنی چند از مقامات علی رتبه كشوردر این مراسم حضور داشتند.

مهمترین اولویت های انتخاب دانشجوی نمونه كشوری داشتن فعالیت های دینی، فرهنگی، حضور در المپیاد های علمی، فعالیت های آموزشی و تحصیلی فعالیت در كانون های فرهنگی و هنری، حضور در جشنواره های مختلف فرهنگی، علمی بوده است كه سمانه حكمی پس از گزینش در كارگروهی كه به همین منظور توسط معاونت فرهنگی دانشگاه تشكیل شده بود به وزارت علوم معرفی شد و خوشبختانه با كسب امتیاز لازم توانست دانشجوی برتر كشوری را به خود اختصاص دهد.

شایان ذكر است انتخاب دانشجوی نمونه دارای آثار مثبت تربیتی میباشد و این امر می تواند الگویی جهت سایر دانشجویان باشد.