به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، سعید عبداللهی فرماندار شهرستان صدوق در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در یزد، گفت: قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظام اقتصادی کشور تحول اساسی ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: برخی از دستاوردهای این قانون، تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدایی است و یقینا مردم برکات اجرای آن را در زندگی خود مشاهده می کنند.

فرماندار شهرستان صدوق همکاری مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را ستود و گفت: تیزهوشی و درایت مردم و همراهی و همکاری آنان با دولت دشمنان را مایوس می کند.