به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، رییس اتحادیه صنف قناد و شیرینی ساز یزد گفت:‌ نرخ‌های اعلام شده مربوط به 14 ماه پیش است كه با وجود افزایش كل هزینه‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه تاكنون ثابت بوده و تغییری نكرده است.

جلایی قیمت هر كیلو شكر را 910 تا 950 تومان عنوان کرد و افزود: قیمت شكر در حال نوسان بوده و قیمت هر یك از مشتقات شكر اعم از قند و نبات متشكل از قیمت شكر و اجرت ساخت آن است.
 
وی ادامه داد: اجرت در عمده فروشی برای قند 120 تومان، برای نبات پرده 300 تومان و برای نبات كاسه 200 تومان است.

رییس اتحادیه صنف قناد و شیرینی ساز یزد اظهار داشت: واحدهای خرده فروشی اختیار افزایش قیمت تا 10 درصد را دارند.

جلایی گفت: قیمت مواد اولیه شیرینی‌ سازی به جز آرد كه هر كیلو 50 تومان كاهش یافته به میزان 10 تا 100 درصد افزایش داشته است.