به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، در این مسابقات 36 راس اسب از نژاد عرب در قالب چهار كورس و در مسافت یك هزار و 250 متر با هم به رقابت پرداختند.

در كورس اول این هفته، اسب های قلندر میر یزد، غمگسار و فرخ پرنیان به ترتیب زودتر از سایر اسب های به خط پایان رسیدند.

در كورس دوم هم اسب های شاهین گل آری، رامشاد و شجاع لرستان مقام های اول تا سوم را كسب كردند.

همچنین در كورس سوم هم به ترتیب اسب های فروردین بیك، غرور ایساتیس و غیور خان زودتر از سایر اسب ها به خط پایان مسابقه رسیدند.

در كورس چهارم این رقابت ها هم، اسب های غوغا گل آری، سیما و شهاب گل آری به ترتیب اول تا سوم شدند.

در هفته دوم این مسابقات در مجموع به صاحبان و مالكان اسب های برتر، مبلغ 73 میلیون و 500 هزار ریال وجه نقد به عنوان جایزه داده شد.