به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، بر اثر بارش تگرگ که وزن آنها بیش از 500 گرم گزارش شده، به مزارع گندم، جو، جالیز، گلخانه‌های سبزی و سیفی و باغات شهرستان طبس خسارت فراوانی وارد شد.

مدیر جهاد كشاورزی طبس میزان خسارت به بخش كشاورزی در روستاهای حسن‌آباد، محمدآباد، فتح‌آباد و رحمت‌آباد این شهرستان را بیش از سایر مناطق اعلام كرد.

محمود اسدی گفت: كارشناسانی به‌منظور بازدید و بررسی میزان خسارت ناشی از بارش تگرگ به مناطق خسارت دیده طبس، اعزام شده اند که پس از وصول گزارش ها، میزان خسارت را اعلام خواهیم کرد.

برقی رییس اداره هواشناسی سینوپتیك شهرستان طبس هم از ثبت 7.6 دهم میلیمتر بارندگی در شهر طبس و 6.29 میلیمتر بارندگی در شهر دیهوك خبر داد.