به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، محمد ابراهیم آسایش، با اشاره به برگزاری جشنواره ملی طرح ها و ایده های فرهنگی در اصفهان گفت: کانون فرهنگی هنری دارالشفاء زارچ با چهار طرح در جشنواره ملی طرح ها و ایده های فرهنگی با هدف ایجاد بانک ایده و طرح های فرهنگی حوزه مسجد شرکت کرده است.

مدیر مسوول کانون فرهنگی هنری دارالشفاء زارچ، با اشاره به طرح های ارایه شده به این جشنواره، اظهارداشت: سه طرح شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد زارچ در شهرستان ها شامل طرح کتابخوانی دوست من کتاب، طرح تعامل کانون های فرهنگی هنری فعال کشور، ایده طرح مسابقه مشق انقلاب و یادواره شعارهای انقلابی است.


آسایش با اشاره به اجرای این طرح های فرهنگی در بخش زارچ، تصریح کرد: ارایه این طرح ها در قالب های مصوب جشنواره و ارایه گزارشی از شیوه اجرای این طرح ها در کانون فرهنگی هنری دارالشفاء و کانون های فرهنگی هنری بخش زارچ از جمله مزیت های نسبی این طرح هاست.


مدیر مسوول کانون فرهنگی هنری دارالشفاء زارچ تاکید کرد: این جشنواره به منظور شناسایی و جمع آوری برنامه ها، طرح ها و ایده های فرهنگی قابل اجرا در کانون های مساجد در یکی از عرصه های فرهنگی اجرا می شود.


وی خاطر نشان کرد: در این جشنواره طرح ها و ایده های نو و ابتکاری در قالب های مختلف (جشنواره و فراخوان، مسابقه، تولیدات فرهنگی، نمایشگاه، نشست، کارگاه آموزشی، اردو و بازدید، بازی و سرگرمی، جشن و سوگواره، انتشارات، ‌گروه های هنری و ...) با نگاهی محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.