به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، «دخترونه» آیتمی است مجزا در برنامه دوستان جوان که به مسایل و موضوعات مربوط به دختران جوان می پردازد.

در این برنامه كارشناسان در رابطه با مسایل روانشناسی و آسیب های اجتماعی به بحث و تبادل نظر می پردازند.

تهیه کننده برنامه دخترونه راضیه دهقانی زاده است و گویندگی آن را ناهید فرجی به همراه گزارشگری سعید طالبی پور بر عهده دارند.

برنامه دخترونه هر هفته سه شنبه ها از برنامه دوستان جوان در صدای مرکز یزد پخش می شود.