به گزارش خبرگزاری برنا از یزد به نقل از روابط عمومی سازمان بهزیستی یزد، مدیر كل سازمان بهزیستی استان با اشاره به انتقاد برخی، از بهزیستی مبنی بر عدم جمع آوری متکدیان در سطح شهر گفت: جمع‌آوری این متكدیان به هیچ وجه وظیفه بهزیستی نیست و براساس قانون شورای عالی اداری کشوری این وظیفه برعهده شهرداری است.

محمدحسین رحیمی نسب وجود متكدیان در سطح شهر را یك آسیب اجتماعی دانست و گفت: بهزیستی به عنوان عضو ستاد ساماندهی متکدیان، صرفا به متکدیان جامعه هدف خود که واجد شرایط سازمان بهزیستی هستند و از سوی دادگاه ارجاع داده می شوند خدمات تخصصی می دهد و ساماندهی سایر متكدیان باید از طریق شهرداری صورت گیرد.

وی درباره گروه های هدف بهزیستی در طرح جمع آوری متکدیان گفت: این گروه شامل افراد بی سرپرست و معلولین تحت پوشش بهزیستی می شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد تأکید کرد: بحث شناسایی، جمع آوری و ساماندهی متکدیان برنامه مدونی است که در سال 82 در جلسه شورای عالی اداری به تصویب رسید. شواری عالی اداری کشور فرمانداران شهرها را به عنوان مسوول اصلی ستاد و شهرداری را مسوول اجرایی مشخص کرد.

وی افزود: بر اساس این قانون دستگاه هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام (ره)، اداره کار و امور اجتماعی، دادگستری و نیروی انتظامی، به عنوان اعضا این ستاد هستند که هر کدام به تناسب وظایفشان، در کار ساماندهی متکدیان دخیل هستند.