به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، مدیر کل راه آهن استان یزد در بازدید از روند ساخت ایستگاه مبارکه شهرستان بافق گفت: ایستگاه مبارکه بافق با اعتباری بالغ بر 15میلیارد ریال در اواخر تیر ماه به بهره برداری خواهد رسید.

محمد دهقانپور افزود: احداث و توسعه ایستگاه مبارکه از مصوبات سفر دور دوم هیأت دولت به استان بوده است که ساختمان این ایستگاه با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان تا کنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: ایستگاه مبارکه به دلیل اینکه در چهار راه ریلی کشور قرار می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با راه اندازی این ایستگاه بار ترافیکی ایستگاه بافق کم و تردد مسافر به مراتب افزایش خواهد یافت.

دهقانپور با اشاره به احداث سکوی مسافری این ایستگاه گفت: سکوی مسافری ایستگاه مبارکه با طول 400 متر و اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان در حال احداث است که تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

مدیر کل راه آهن استان یزد در ادامه گفت: توسعه خطوط ریلی ایستگاه از چهارخط به هشت خط و حصار کشی محدوده ایستگاه از جمله پروژه هایی است که در این ایستگاه با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان در حال احداث است .

دهقانپور در ادامه به پروژه های دیگر راه آهن که در بافق در حال انجام است اشاره کرد و گفت: افزایش ارتفاع سکوی مسافری ایستگاه بافق (200 میلیون تومان) ، احداث ساختمان پلیس (70میلیون تومان) ، ساخت سوله ورزشی ( 50 میلیون تومان) ، پست بازدید (70میلیون تومان) و حصار کشی محدوده ایستگاه بافق از جمله پروژه های در دست اقدام این اداره کل است.

وی در این بازدید به دو پروژه مهم دیگر که در بافق در حال فعالیت است اشاره کرد و افزود: دوخطه کردن راه آهن بافق – اردکان از جمله مصوبات سفر هیأت دولت بوده که فازاول این خط تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته که امیدواریم ریل گذاری مسیر نیز در دستور کار امسال راه آهن است.

مدیر کل راه آهن استان یزد افزود: پروژه بازسازی خط بافق – زرند که بدلیل فرسوده بودن خط کار شروع شده و تا ایستگاه دره ریگ خط کاملا تعویض شده و قابل توجه اینکه این خط برای سرعت بالا برنامه ریزی شده و تا ایستگاه مانی این روند ادامه خواهد داشت .