به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، فرماندار شهرستان تفت در جلسه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان افزود: همه ما در سایه حکومت اسلامی انجام وظیفه می کنیم و باید در نظر داشته باشیم که این دام جنگ نرمی که دشمن در سر راه جوانان و نوجوانان ما پهن کرده غلبه بر اسلام و قرآن و روحانیت است تا جوانان ما را از این مسایل دور کنند.

وی با بیان اینکه در زمان حال، رشد و تعالی و بهبود اوقات فراغت از هر چیزی مهم تر است افزود: دشمن با برنامه ریزی های دقیق و گسترده نظام ما و جوانان ما را نشانه رفته و هزینه خط فرو ریخته فرهنگی و پاک کردن نفوذ دشمن کار بسیار سنگینی است و ما هنوز به فکر جمع کردن اعتبار برای پر کردن اوقات فراغت جوانانمان هستیم.

عبودتیان با اشاره به اینکه بچه های ما با فضای جهاد و شهادت بیگانه اند گفت: نوجوان و جوان ما نباید برای وقت گذرانی و صرفا برای سپری کردن ایام تعطیلات خود به این کلاس ها روی بیاورد بلکه باید با برنامه ریزی صحیح و در نظر گرفتن گروه سنی، کلاس هایی با خروجی بهتر و رشد بصیرت دانش آموز برگزار شود.

فرماندار تفت با اشاره به وظایف سنگین آموزش و پرورش، تربیت بدنی، فنی حرفه ای و دیگر ادارات در این باره گفت: ما به دنبال اوقات فراغتی هستیم که با تعهد همراه باشد و باید با برنامه ریزی و مشخص کردن جامعه هدف بتوانیم تعطیلات دانش آموزانمان را غنی سازی کنیم.