به گزارش خبرگزاری برنا از یزد به نقل از روابط عمومی شركت آب و فاضلاب استان یزد، این امور در امسال اجرای پنج هزارو 500 متر اصلاح و بازسازی شبكه آبرسانی را در سطح شهر در دست اجرا دارد كه با این میزان اصلاح، سه در صد از هدررفت آب كاهش می یابد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر تفت گفت: شهر تفت در هدررفت آب شبكه آبرسانی در سطح استان یزد جایگاه 11 را دارا است.

علی قادری نسب با اشاره به هدررفت 5/29 درصدی شبكه آبرسانی تفت اظهار داشت: عمده ترین دلیل هدرروی آب در شبكه، فرسودگی لوله ها است.

وی بیان كرد:امور آبفای تفت در سال گذشته نیز پنج هزار متر اصلاح و بازسازی شبكه آبرسانی را در سطح شهر اجراء كرده است.