به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در جمع اصحاب رسانه استان با اعلام اینكه 523 روستای استان تحت تأثیر شدید خشكسالی قرار دارد، گفت: سالیانه 10 تا 15 درصد ای.سی آب منابع روستایی افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: هزینه های تعمیر و نگه داری منابع آب روستایی برای جلوگیری از تغییر کیفیت آب سالیانه 400 میلیون تومان است.

محمدرضا حاتمی افزود: حدود 100 درصد 13 مصوبه سفر مقام معظم رهبری با اعتبار 22/5 میلیارد تومان اجرایی شده که نقش مهمی در رفع بخشی از مشکلات داشته است.

مدیرعامل آبفار یزد اظهار داشت: در سفر سوم هیأت دولت به استان یزد نیز هشت مصوبه داشتیم كه طی آن 70 میلیارد تومان در سه سال به این شركت تخصیص می‌یابد كه خبر‌های خوشی در این زمینه به گوش می‌رسد.

حاتمی از پیشنهادات این شركت در امسال را اجرای 117 پروژه با اعتبار 42 میلیارد و 400 میلیون تومان از منابع استانی، اجرای 92 پروژه با اعتبار 40 میلیارد تومان از منابع خشكسالی و اجرای 45 پروژه بااعتبار 38 میلیارد تومان از منابع ملی عنوان كرد.

وی ادامه داد: بنا داریم در برنامه پنجم شاخص برنامه های روستا‌ها كه هم اكنون 70 درصد است را طی پنج سال به 90 درصد برسانیم كه اعتبار پیش بینی شده هر سال 35 میلیارد تومان است.

وی تعداد روستاهای استفاده كننده از آب انتقالی را 48 روستا با میزان بهره‌مندی 20 تا 100 درصد اعلام كرد و افزود: این میزان تا قبل از سال 1388، سه روستا بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گفت: به دلیل خشکسالی ها در 300 روستای استان با تانکر آبرسانی می شود.

حاتمی در پایان خاطرنشان كرد: 48 روستا نیز از نعمت آب انتقالی بین 20 تا 100 درصد بهره مند هستند.