به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، مجله تندرستی عنوان برنامه ای است تلویزیونی كه درسیمای شبكه تابان تولید و پخش می شود .

در این برنامه استفاده صحیح از علم ورزش و حركات ورزشی در سلامت انسان به تصویر كشیده شده است و ورزش های مناسب به مخاطب آموزش داده می شود .

از آیتم های مجله تصویری تندستی، ورزش ایروبیك، حركات اصلاحی، ورزش و نرمش برای خانم های خانه دار و كارمندان دولت، صبح آرام، ارتباط با كارشناسان و روان پزشكان، حضور یك پزشك در برنامه، ناشتا (فرهنگ صبحانه) را می توان نام برد.

این برنامه هر روز بجز جمعه ها ساعت 7 تا  8 صبح از سیمای شبكه تابان پخش خواهد شد.

‌سید محمد حسینی خواه، كارگردان و عبدالنبی تحویلداران تهیه كنندگی این برنامه را برعهده دارند.

دستیار برنامه، سروش تحویلداران و تصویربردار، محمد رضا كشفی و دستیار تصویر بردار،‌ مهدی پیمانفر هستند.

همچنین مجریان این برنامه، نقی تقوایی، آقایی، مریم اژدری و گزارشگران، حلیمه دهقانی، مهدیه دهقان، محمد فرح زادی خواهند بود.