به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد با اشاره به تعداد شماره تلفن های همراه اعتباری و دایمی استان اظهارداشت: از مجموع788 هزار و 796 شماره تلفن مشغول به كار استان، تعداد 494 هزار و 240 شماره آن اعتباری و 294 هزارو 556 شماره آن دایمی است.

وی خاطرنشان كرد: هم اکنون 490 سامانه BTS تلفن همراه در استان و بیش از دو هزار و 732 كیلومتر از جاده های استان را تحت پوشش تلفن همراه قرارداده است .

در ارزیابی اخیر كشوری، شركت مخابرات استان یزد با دست یافتن به ضریب نفوذ 01/73 به جایگاه نخست كشوری رسید و پس از آن استان های تهران و فارس در رتبه دوم و سوم كشوری قرار گرفتند.