به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، رییس سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم در بازدید از مراحل تکمیل و ساخت تنها مرکز تحقیقات هوبره کشور اظهار داشت: این مرکز به عنوان نخستین و تنها مرکز تحقیقات هوبره کشور است که در منطقه قره تپه شهرستان خاتم واقع شده و با زیربنای بالغ بر 275 مترمربع در حال احداث است.

حیدری تصریح کرد: مرکز تحقیقات هوبره شهرستان خاتم که به عنوان تنها مرکز تحقیقات هوبره کشور است کار تکثیر و پرورش، تحقیق و مطالعات میدانی بر روی این گونه ارزشمند انجام می دهد و تاکنون به دستاورد های ارزشمندی در خصوص هوبره دست یافته است.

گفتنی است هوبره یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش کشورمان است که در سطح بین المللی به عنوان گونه آسیب پذیر در فهرست سرخ iucn (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی) قرار گرفته و در ایران به عنوان گونه ای حمایت شده مورد حفاظت قرار می گیرد و از 20 کشور هوبره خیز دنیا 15 کشور این گونه را از دست داده اند.