به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در جمع اصحاب رسان استان گفت: سازمان نظام مهندسی در بخش نظارت، طراحی و اجرای پروژه های مسکن مهر بیشترین فعالیت را داشته است.

محمدرضا جواهری درباره  عملکرد این سازمان در سال 89 گفت: برای نخستین بار از هیأت مدیره استان 2 نفر نماینده در شورای مرکزی کشور عضویت یافتند که حدود 40 درصد استان ها فاقد حتی یک نماینده عضو در شورای مرکزی هستند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت نظارت مهندسی 30 درصد در ارایه گزارشات و بازدید مهندسین رشد داشته است، ادامه داد: برای ارتقا بخشی به علوم جدید و مباحث مهندسی عمران نیز 30 هزار نفر ساعت آموزش مهندسین سازمان صورت گرفته است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اظهار داشت: صنعتی سازی محور بسیار مهمی است و با توجه به آزاد سازی یارانه ها باید این بحث جدی گرفته شود و در این رابطه چند سمینار داشتیم که مورد استقبال نیز قرار گرفت.

محمدرضا جواهری افزود: هزینه صنعتی سازی و اجرای سیستم های مدرن کمتر از هزینه ساختمان سازی به روش سنتی است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد همچنین گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد سه هزار و 700 عضو در هفت رشته گرایش دارد که از این تعداد 1800 نفر پروانه اشتغال دارند.

وی با اشاره به اینکه تنها از 10 درصد ظرفیت این نیروی مهندس و متخصص استفاده می شود ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان توانایی ارایه خدمات ده میلیو ن مترمربع در سال را دارد.

در پایان از خبرنگاران رسانه های گروهی استان یزد تجلیل شد.