به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، مسوول دبیرخانه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد گفت: با افزایش پنج روزه مهلت دریافت تصویر آثار از 5 شهریور به 10 شهریور ماه زمان بررسی اولیه آثار توسط هیات انتخاب نیز از 15 شهریور به 18 شهریور تغییر یافت.

نیلوفر صالحی افزود: هیأت انتخاب متشکل از آقایان محمدرضا امامی، سید ابوالقاسم بهشتی، محمود حرازی زاده، ولی رهبر یزدی، محمود شیر سلیمیان، سیدمنصور میرایی و زهرا حکمی از مدرسان انجمن خوشنویسان ایران شعبه یزد، به سرپرستی استاد محمود رهبران هستند.

مسوول دبیرخانه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد تصریح کرد: نتایج این بررسی روز 19 شهریور از طریق وب سایت جشنواره به آدرس www.yrk.ir قابل مشاهده خواهد بود و همچنین به کلیه صاحبان آثارراه یافته به بخش نمایشگاهی جهت ارسال اصل اثر تماس گرفته می شود.

گفتنی است این دبیرخانه تا تاریخ 28 شهریور ماه 1390 منتظر دریافت اصل اثر هنرمندان خواهد بود.