به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، معاون امور مجلس و استان های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این مراسم خواستار ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در استان یزد شد و گفت: برای جذب ببیشتر مردم به کتابخانه ها باید جذابیت و زیباسازی کتابخانه ها را در دستور کار خود قرار دهیم.

سادات فاطمی افزود: فعالیت های فرهنگی در استان یزد در 2سال گذشته چشمگیر بوده و سطح مراجعه به كتابخانه ها نیز با افزایش روبرو بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به بازگشایی مدارس فرصت مناسبی است که دانش آموزان را با کتاب و کتابخوانی پیوند بزنیم که این کار باعث بالا رفتن سطح علمی و تفکر جامعه خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداریزد نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه استان یزد به لحاظ وجود کتابخانه های عمومی در کشور جایگاه ویژه ای دارد و باید افزون برآن سطح مطالعه مردم افزایش یابد.

غلامحسین دشتی افزود: كتاب ابزاری است برای دانش و اگر دانش و كتابخوانی منجر به تفكر شود تبدیل به هدف می شود.

وی با اشاره به اینکه باید كتابخوانی به یك تخصص و دارایی علمی تبدیل شود،اظهارداشت: باید ترویج كتاب و كتابخوانی را در همه حوزه های اجتماعی ایجاد كنیم.

فرماندار یزد نیزدراین مراسم گفت: اقدامات وسیعی در زمینه توسعه كتابخانه های استان انجام شده ولی هنوز جای كار دارد و اكنون آغاز یك نیاز و یك حركت است.

عزیزالله سیفی افزود: امروزه یكی از مولفه ها برای ارزیابی سطح رشد و توسعه كشورها، تعداد كتاب، كتابخوان ها و كتابخانه هاست كه امیدواریم این زمینه را در استان یزد فراهم كنیم.

مدیركل فرهنگی نهاد كتابخانه های عمومی كشورنیز در این مراسم با اشاره به عملكرد كتابخانه های عمومی استان یزد در دو سال گذشته گفت: تعداد كتابخانه های عمومی استان رشدی بالغ بر 64 درصد داشته است به طوری كه اكنون 122 كتابخانه در استان وجود دارد.

محمدحسن علایی با اشاره به اینکه دردوسال گذشته تعداد اعضای كتابخانه های عمومی استان یزد 124 درصد رشد داشته است، افزود: اكنون بیش از 91 هزار نفرعضو كتابخانه های استان هستند.

گفتنی است در این مراسم از زحمات علایی مدیر كل نهاد كتابخانه های عمومی استان تجلیل و محمد حسین پارساییان بجای وی معرفی شد.