سرهنگ پاسدار علی بمان واحدیان اردكانی، جانشین فرمانده انتظامی استان یزد در گفت و گو با خبرنگار برنا در استان یزد گفت: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر مهریز و دسته عملیاتی شهید شاهدی مسیرهای تردد قاچاقچیان را كنترل و طی2 دو عملیات جداگانه موفق به كشف یك هزار و 168كیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

سرهنگ پاسدار علی بمان واحدیان اردكانی ادامه داد: ماموران پاسگاه شهید مدنی مهریز یزد نیز طی یك عملیات موفق به كشف 632 كیلوگرم مواد مخدر شدند.

وی افزود: در مجموع طی گشت های عملیاتی و كنترلی كه ماموران انتظامی استان یزد داشتند جمعا 1800كیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاك و حشیش كشف شد.

واحدیان در پایان گفت: تاكنون 85نفر در این رابطه دستگیر و 8 دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.