به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، از سوی سازمان تاكسیرانی شهرداری یزد نرخ جدید تاكسی های شهری در ازای هركیلومتر 180 ریال اعلام شد.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی یزد گفت : نرخ جدید كرایه تاكسی ها و تاكسی تلفنی ها با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام می شود.

جعفر امین مقدم افزود: نرخ جدید بر اساس تصمیمات كمیته حمل و نقل سوخت استان و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر مشخص شده است.

وی ادامه داد: نرخ 2400 ریال برای ورودیه تاكسی های شهری، نرخ كرایه این وسایل در هر كیلو متر 180 ریال، نرخ ورودیه تاكسی تلفنی ها 6000 ریال و نرخ كرایه آنها را به ازای هركیلو متر 1200 ریال و نرخ هر دقیقه انتظار این وسایل را 600 ریال است.

امین مقدم در پایان گفت: در نیمه دوم سال از ساعت 21 لغایت 6 صبح 30 درصد به كرایه تاكسی تلفنی ها و 40 درصد به كرایه تاكسی ها اضافه می شود.