به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، روابط عمومی شركت مخابرات استان یزد در جشنواره روابط عمومی های كشور حایز رتبه برتر كشوری شد.

این جشنواره در دو بخش روابط عمومی دستگاه ها و ارگان های ستادی كشور، وزارتخانه ها و روابط عمومی دستگاه ها و نهادهای استان برگزار شد كه روابط عمومی استان یزد با رای هیات داوران این جشنواره در محور ارتباطات موثر رتبه برتر كشوری را به خود اختصاص داد.

این جشنواره همزمان و در كنار سمپوزیوم علمی و بین المللی روابط عمومی با عنوان «نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» با حضور مشاوران رئیس جمهور، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی، استادان دانشگاه های معتبر اروپا و آمریكا و استادان حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و روابط عمومی كشور برگزار شد و بیش از 80 دستگاه و نهاد كشوری و استانی در این جشنواره حضور داشتند.