به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد موفق گفت: این اقدام فرهنگی با مشارکت سازمانهای مختلف ازجمله حوزه هنری ، کانون پرورشی ، اداره حفظ آثارارزشهای دفاع مقدس ، ارشاد و فرهنگ اسلامی ، سازمان تبلیغات دراهدای 800 جلد کتاب انجام گرفته است .

موفق افزود: هم اکنون دردو نقطه شهرتوزیع کتب انجام می گیرد . شهرک فرهنگیان با حضور متولیان امر صبح امروز و عصر درمیدان شهید برای عابرین رهگذر اهدای کتاب انجام می گیرد.

وی ادامه داد: سنت اهدای کتاب سنت ارزنده ای است که باید مورد توجه عموم قرار بگیرد.

موفق همچنین از تجهیز کتابخانه سیاردر محل چهارراه شریعتی اشاره کرد و گفت: انواع کتابهای مذهبی ، آموزشی ، فرهنگی و سرگرمی دراین کتابخانه جانمایی می شود و امیدواریم استقبال شهروندان را در مطالعه و عودت کتاب برای بهره مندی افراد بیشتر همراه باشد.