به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل در برنامه پاکسازی روستای یادشده گفت: همکاری و مشارکت دهیاری ها در برنامه های پاکسازی محیط زیست روستایی و کمک به ایجاد فرهنگ تفکیک زباله و کاهش استفاده از پلاستیک و نایلون در مصارف خانگی امری ضروری است.

شفیع شفیعی با تاکید بربیانات مقام معظم رهبری در خصوص مساله محیط زیست و اهمیت آن خاطر نشان کرد که حل مشکل محیط زیست عزم همگانی را می طلبد و همه باید در قبال طبیعت احساس مسوولیت کنیم.

وی مساله پاکسازی و حفظ محیط زیست را از جمله برنامه های اولویت دار دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با همکاری اداره کل حفاظت از محیط زیست استان، دستگاه های اجرایی ذی ربط و تشکل های غیردولتی در سال جاری عنوان کرد.