به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، محمدرضا جعفری در هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل با اشاره به اقدامات 25 هزار خیر مدرسه ساز کشور از فعالیت های ایثارگرانه انها در راه علم و دانش قدردانی کرد.

وی گفت: جشنواره خیرین مدرسه ساز در 300 شهرستان و مرکز استان از 17 اردیبهشت ماه آغاز شده و امروز در استان های اردبیل، مرکزی، قم، همدان و ایلام به طور همزمان در حال برگزاری است.

مهدی چمران عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها نیز در این جشنواره با قدردانی از فعالیت های خیرین مدرسه ساز گفت: اقدامات خیرین تنها به ساخت یک مکان محدود نیست و آنها می توانند منشا دگرگونی های گسترده ای در جامع باشند.

وی با اشاره به فعالیت های شهید مصطفی چمران در مدرسه ای در جنوب لبنان افزود: در ابتدا آنجا فقط مدرسه پسرانه ای کوچک برای حمایت از کودکان شیعه بی سرپرست بود اما تلاش های شهید آن مدرسه کوچک را به اولین سنگر مقاومت تبدیل کرد.

رییس شورای شهر تهران بیان کرد: از آن مدرسه حرکتی بزرگ به نام مقاومت اسلامی شکل گرفت و پس از انقلاب اسلامی ایران، شاهد جنبش های بیداری اسلامی بودیم که امروز دشمنان از آن هراس دارند.

او اضافه کرد: یک مدرسه در کنار سوادآموزی می توند دگرگونی هایی گسترده حتی در سطح جامعه بشری ایجاد کند و مقاومت اسلامی امروز با وجود همه توطئه های دشمنان، نشان دهنده این امر است.

چمران عنوان کرد: در سال های پس از انقلاب در کنار خیرین مدرسه ساز، خیرین بیمارستان ساز و خیرین کتابخانه ساز نیز وارد میدان شدند و با فعالیت بیش از پیش خیرین در زمینه های مختلف، در آینده ای نه چندان دور می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.

در ادامه این جشنواره 20 نفر از خیرین مدرسه ساز استان اردبیل از جمله علی دایی، رضا و مالک جعفرزاده مقدم، علیرضا پورنقی، احمد نیکخواه، ایرج متین فر و اقلیمه جاهدی مورد قدردانی قرار گرفتند.